Exclusive line - dům E01

[hn]<<

Údaje o stavbě

zastavěná plocha: 167,15 m2
obestavěný prostor: 1036,68 m3
užitková plocha: 1.NP - 116,84 m2
2.NP - 68,58 m2
výška střechy: +6,620 m
počet osob: 4

Karta domu obsahující půdorysy a další informace. Stáhnout PDF

Architektonické a dispoziční řešení

K tvarové kompozici objektu jsme přistupovali jako k experimentálnímu projektu se snahou dát tradiční konstrukci dřevostavby poněkud netradiční výrazovost. Úplně v prvopočátku vznikla jednoduchá hra dvou hranolů - vlastního bydlení a krytého stání pro automobil, kdy větší z nich levitoval z důvodu nízkoenergetické koncepce nad zemí.

Po “osahání” vnitřních prostor jsme přistoupili k dalšímu tvarování a srostlici byly různým způsobem “odsekávány” jednotlivé hrany, popřípadě celé plochy za účelem zkompaktnění celého objemu a eliminace zbytečně vytápěných kubických metrů vzduchu.

Posledním a pravděpodobně nejdůležitějším krokem, který dal celé stavbě charakteristický vzhled, bylo změkčení ostrých tvarů “zabalením” do motivu stuhy tvořící jakousi ochrannou schránku kolem celého interiéru. Obyčejný rodinný dům tak dostal díky několika relativně jednoduchým krokům zajímavou tvář. Pro někoho cizokrajné zvíře, pro jiného kosmická loď. Pro nás parník přátelsky proplouvající volným prostorem rozrážejíce vzduch svými oblými hranami.

Koncepce dvoupodlažního rodinného domu pro čtyři osoby byla plně přizpůsobena požadavkům na nízkoenergetické stavby jak svým tvarem, materiálovým řešením, tak svým umístěním. V rámci parcely je uvažováno se situováním delší stranou kolmo k jižnímu směru, aby došlo k maximálnímu využití potencionálních pasivních zisků ze slunce.

Dispozice domu v 1.NP je tvořena krytým stáním pro automobil, na které navazuje malé závětří se schodištěm k hlavnímu vstupu. Po jeho projití se dostáváme do malé chodby - závětří, na kterou navazují doplňkové místnosti v podobě šatny, wc a technické místnosti. Chodba nás dále zavádí do centra dispozice - částečně převýšeného obývacího pokoje. Na tento v rohu navazuje opticky propojená kuchyň s oddělenou místností pro domácí práce. Po jednoramenném schodišti se dostaneme na centrální chodbu patra, která umožňuje ve schodišťové části nerušený výhled do volného prostoru obývacího pokoje. Místnosti druhého nadzemního podlaží tvoří dva dětské pokoje, ložnice rodičů, oddělené šatny rodičů a dětí, koupelna, oddělené WC a venkovní odpočinková terasa.

Barevně je stavba pojata v kombinaci falcovaného plechu ve stříbrném odstínu a nehoblovaných modřínových prken v přírodním vzhledu. Meziokenní plochy jsou vyhrazeny svislým solárním článkům.